Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVisi, Misi Matlamat dan Peranan


VISI
Menjana kehidupan yang berkualiti


MISI
Mempertingkatkan infrastruktur, perkhidmatan, operasi dan bekalan tenaga elektrik yang berterusan


MATLAMAT

Menyediakan perkhidmatan bekalan elektrik yang efisen, berterusan, ekonomikal dan selamat serta meningkatkan keupayaan dan kapasiti sumber manusia di samping meningkatkan hasil negara