Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Visi: Mendukong Kehidupan Berkualiti. Misi: Mempertingkatan Infrastruktur, Perkhidmatan, Operasi dan Bekalan Tenaga Elektrik dengan berterusan.
Sejauh mana awda tahu mengenai perkhidmatan kami? Sila ambil cabaran ini dengan menyertai quiz JPE - http://www.des.gov.bn/Downloads/Quiz.swf
Kami mahu maklum balas awda! Sila serta kami di https://surveyplanet.com/55b7a4ca9beb154b2dd5811e


There are no items to show in this view.

 STATUS GILIRAN KAUNTER

Bagaimana elektrik dibekalkan di JPE?


No. of Visitors:

Free Hit Counter